dimarts, 25 de febrer de 2014

Una política monetària a l´estil de la NASA

Aquestes setmanes hi ha hagut dos esdeveniments a priori llunyans: la decisió del Constitucional alemany sobre la política del BCE i el canvi del govern italià. Però junts suggereixen un que la crisi de la zona euro ha fet un tomb cap a la japonització.

La sentència de Kalshrue ha fet que el programa de comprar bons d´estats amb dificultats de finançament per part del BCE a canvi d´un programa de reformes quedi efectivament anul.lat. El tribunal ha interpretat que aquest tipus de programa va més enllà del mandat del BCE perquè constituieix un finançament directe als governs, pràctica prohibida al tractat de Maastricht.

La decisió aparentment posava en perill la bona evolució de la prima de risc dels països que més se n´estaven beneficiant, però, per sort, just quan una porta es tancava miraculosament se n´obria una altra.

El problema del risc creixent de deflació a què fan front els països de l´euro està impulsant el BCE cap a una política semblant a la que practiquen altres bancs centrals, coneguda com quantitative easing (QE). Aquesta política consisteix a fomentar la inflació a través de la compra massiva de bons sobirans. Però a diferència del programa inicial de Mario Draghi, aquesta vegada es comprarien bons de tots els països amb la justificació de complir l´objectiu d´una taxa d´inflació de vora el 2%, i això si que cabria dins del mandat.

Es parla d´un programa inicial de 400.000 milions d´euros, un 30% dels quals serien bons alemanys.

Situació que ens fa tornar al Sr. Renzi, que segons les últimes notícies vol incrementar el límit de dèficit d´Itàlia a canvi d´una sèrie de reformes estructurals. Itàlia ja té un deute públic de gairebé 135% del PIB, que no és res en comparació amb el 245% del Japó, on el banc central també compra bons.

On és la pega, de tot això? Doncs que potser és el moment de recordar que les coses aguanten fins el dia que deixen d´aguantar, i ni un dia més.

L'article que va publicar La Vanguardia el diumenge 23 de febrer de 2014 en el suplement Dinero