dilluns, 7 de setembre de 2009

Realment Hi Ha Senyals De Recuperacíó A L'Economia Espanyola?

Bé, darrerament s’està divagant i es parla molt sobre brots de recuperació moderada, però sovint manquem dades contrastades que donin suport a aquests arguments. Particularment, quan es parla d’Espanya m’agradaria saber on es troba la justificació per tot aquest optimisme, ja que com veurem més endavant, hi ha poques dades que suggereixin una altra cosa que no sigui la continuïtat del deteriorament. En aquest article veurem les dades més recents de tres indicadors clau – la construcció, la indústria i les vendes al detall, així com els índexs més recents dels gerents de compres de serveis i manufacturació (PMI, Agost).

Com veureu, també he introduït una nova mesura – P2P ( Que respon als termes “Peak to Present” en Àngles ), ja que després de 12 mesos de caiguda, la mesura d’any en any perd l’interès, i més aviat pot induir a errors.

Així doncs, trobareu una sèrie de gràfics P2P – que mostren el percentatge de caiguda des del màxim fins a l’actualitat, el qual ens permetran seguir l’evolució de la crisi.

Així mateix, també trobareu els gràfics dels índexs pertinents, que també donen una idea de la magnitud de la caiguda.

Vendes al detall

Les darreres xifres de vendes al detall (juliol) segueixen confirmant la mateixa situació. Segons les dades d’Eurostat, les vendes al detall van baixar un 1.2% mensual a finals de juny, i un 6.47% a finals de juny de 2008. Les vendes han baixat al 10.11% des del seu màxim al novembre de 2007. Per tant, com podem veure, les vendes estan descendint de manera constant i la tendència és implacable.

Construcció

Les últimes dades mostren que la construcció espanyola va caure una altra vegada entre el maig i el juny, malgrat el plan E, amb una caiguda del 0.2%. Les xifres anuals / d’any en any no tenen sentit per una indústria que el juliol farà 3 anys que ha estat contractant, però que ara es troba un 30.5% per sota de l’activitat màxima (juliol 2006) – es a dir que la industria s’ha reduït fins a un 70% del que havia arribat a ser.


Producció Industrial

La producció industrial va seguir caient el juny, i es va reduir en un 16.2% anual, el que significa que ha caigut un 33,45% des del seu màxim de juny de 2007. Es a dir, la producció ha estat decreixent durant més de dos anys i la caiguda sembla tenir continuïtat a l’agost (veure l’informe de la manufactoració - PMI - resumit més endavant).


Enquestes dels Gestors de compres de manufacturació (PMI) d’agost

I he afegit els dos gràfics dels índexs de Gerents de Compres – de serveis i manufacturació – de juliol, que és el primer més del tercer trimestre, i per tant ens dona alguna idea de cap a on ens dirigim. Com es pot veure, la contracció continua, de manera més moderada, però continua.

L’índex de Gerents de Compres de Mercat del dimarts queia lleument del 47.3 del juliol al 47.2, mentre que la producció de manufactures queia de nou per sota de la marca de 50 – la línia divisòria entre l’expansió i la contracció – després de sobrepassar aquest nivell el mes passat per primera vegada des del gener de 2008. “El sector manufacturer espanyol sembla estar estancat, en comptes d’entrar en un mode de plena recuperació durant el tercer trimestre” va dir Mark Harker, economista de Markit, després d’evaluar l’enquesta.L’ocupacióha seguit disminuint, tot i que a un ritme més lent, per segon més consecutiu. L’índex d’ocupació ha mostrat retallades en els llocs de treball cada mes en els últims dos anys.

Enquestes dels Gestors de compres (PMI) de Serveis d’agost

L’activitat empresarial del sector de serveis espanyol va seguir deteriorant-se a l’agost, encara que les dades apunten a una caiguda molt més lenta en la activitat que en juliol. Els preus van pujar per primera vegada des del decembre de 2008, la qual cosa reforça l’optimisme. L’Índex d’Activitat Empresarial, que es basa en una única pregunta per reflexar el canvi de l’activitat empresarial en les empreses respecte el mes anterior, va créixer del 40.8 al juliol fins el 45.3 a l’agost. Tot i que les dades indiquen una marcada contracció en l’activitat empresarial, va ser el més lent des de febrer de 2008. L’activitat ha disminuït en cadascun dels últims vint mesos.
No obstant, la confiança del consumidor segueix creixent

I aleshores, el més estrany de tot, la confiança del consumidor segueix creixent. La confiança en l’actual clima econòmic va créixer en 3,9 punts al juliol, continuant una tendència de sis mesos d’augment d’optimisme. L’enquesta també indicava que els consumidors espanyols tenen més esperança que mai en el futur de l’economia, i l’indicador de expectatives econòmiques futures es troba actualment al 106.7, per sobre del seu mínim de 59.8 al juliol de 2008, en part, segons l’ICO (organitzadors de l’enquesta), degut a l’expectativa de que el mercat laboral millorarà abans de finals de 2009. La meva conjectura és que la combinació de la caiguda de preus i els tipus d’interès, juntament amb alguns augments de sou per contractes indefinits té molt a veure amb aquest optimisme exhuberant.Com que el mercat laboral continuarà deteriorant-se a la tardor, jo predic que començarem a veure un canvi en aquesta tendència.